Tau Horses

Görel nyman

Jag heter Görel Nyman är veterinär till professionen och bor på gården Trunstaberg i Knivsta. Trunstaberg avel och utveckling (Tau) inkluderar avancerad semin- och em­bryo­transfer­verk­sam­­­het samt uppfödning av gångarts- och hopphästar med suffixet Tau.

Veterinärverksamhet

År 2012 startade jag avancerad semin- och em­bryo­transfer­verk­sam­­­het på Trunstaberg i Knivsta. Under hösten 2011 gick jag en embryotransfer utbildning i vid Keros i Belgien och fr.o.m. våren 2012 har jag ett godkännande av Jordbruksverket att genomföra embryotransfer på häst i Sverige.