Veterinärverksamhet

Embryotransfer

År 2012 startade jag avancerad semin- och em­bryo­transfer­verk­sam­­­het på Trunstaberg i Knivsta. Under hösten 2011 gick jag en embryotransfer utbildning i vid Keros i Belgien och fr.o.m. våren 2012 har jag ett godkännande av Jordbruksverket att genomföra embryotransfer på häst i Sverige. Under 2012-2013 “tränade” jag på mina egna och Lövstas ston och fr.o.m. 2014 bedriver jag verksamheten i samarbete med Lövsta seminstation.

Med embryotransfer är det möjligt att göra snabbare avelsframsteg genom att använda ston som presterat bra på tävling och därmed visat hållbarhet. Det är även en metod som kan passa för mycket lovande unga ston som är på väg in i en tävlingskarriär. Tekniken kan även användas på mycket värdefulla avelsston som pga skada har svårt att ”bära” dräktigheten eller som kastat upprepade gånger i sent dräktighetsstadium. Tekniken är däremot ingen lösning för problemston som har svårt att bli dräktiga.

Mer om tekniken kan du läsa på HästSveriges hemsida.

 

Embryotransfer Häst, resultat 2012-2018